จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท รวมโชค พัฒนา (พัทยา) จำกัด ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.46/61
เลขที่สัญญา :
ปพย.85/61
วันที่ทำสัญญา :
26 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
27 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 ส.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-17 16:30:38
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ก.ค. 2561 นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช