จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายนวภัค ธรรมศักดิ์ 165/1 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.44/61
เลขที่สัญญา :
ปพย.87/61
วันที่ทำสัญญา :
2 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-23 15:27:21
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ส.ค. 2561 นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช