จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อเพลททำความร้อน (HOT PLATE) จำนวน 2 เครื่อง
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งซื้อ 144/2561
วันที่ทำสัญญา :
1 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
2 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 ส.ค. 2561
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-20 14:26:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ส.ค. 2561 กองจัดหา