จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/47/2561
วันที่ทำสัญญา :
26 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
31 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-01 17:13:05
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 ก.ค. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม