จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/60/2561
วันที่ทำสัญญา :
2 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-01 10:09:19
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 ก.ค. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม