จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างกำจัดตะกอนสระพักตะกอนแบบขุดลอก สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก จำนวน 2 สระ (ครั้งที่ 2)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1-พย./85/2565
วันที่ทำสัญญา :
4 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
5 ส.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 ก.ย. 2565
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 16:22:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ส.ค. 2565 นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล