จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ CVM01PT2 สถานีจ่ายน้ำพานทอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1-พน./339/2565
วันที่ทำสัญญา :
3 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
4 ส.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 ส.ค. 2565
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 09:09:47
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ส.ค. 2565 นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์