จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพิษณุโลก
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของ กปภ.สาขาพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10-พล./19/2565
วันที่ทำสัญญา :
2 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2566
ผู้บันทึก :
อธิติยา แจ่มจันทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 14:30:52
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ส.ค. 2565 อธิติยา แจ่มจันทร์