จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครสวรรค์
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายอาภากรณ์ หงษ์ยิ้ม โฉนดที่ดินเลขที่ 64311 หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (แม่ข่ายนครสวรรค์)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10-นว./35/2565
วันที่ทำสัญญา :
2 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ส.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ก.ย. 2565
ผู้บันทึก :
PaweenaS
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 11:20:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ส.ค. 2565 PaweenaS