จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมท่อบริเวณบ่อ BLOW OFF คลองพุนพิน ม.2 ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4-สฎ./55/2565
วันที่ทำสัญญา :
2 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ส.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 ส.ค. 2565
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศฺ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 13:49:11
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ส.ค. 2565 นายเสริมยศ นภสินธุวงศฺ์