จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวง 3153 ตอนจันทบุรี-ท่าใหม่ (ถนนพระยาตรัง) กม.2+535 ถึง กม.3+240 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/36/2565
วันที่ทำสัญญา :
4 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
5 ส.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 พ.ย. 2565
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 15:21:32
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ส.ค. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1