จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแพร่
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ นายธนกิจ เกี้ยวฝั้น โครงการหมู่บ้านอิงดอยการ์เด้นท์ หมู่ที่ 2 ต.ป่่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กปภ.สาขาแพร่
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9-พร./8/2565
วันที่ทำสัญญา :
26 ก.ค. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
27 ก.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 ส.ค. 2565
ผู้บันทึก :
วัชรีรัตน์ แสงจันทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-02 16:19:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ส.ค. 2565 วัชรีรัตน์ แสงจันทร์