จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ
เลขที่สัญญา :
กจห.62/2565
วันที่ทำสัญญา :
1 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
2 ส.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ส.ค. 2565
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-02 16:39:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
3 2 ส.ค. 2565 กองจัดหา
2 2 ส.ค. 2565 กองจัดหา
1 2 ส.ค. 2565 กองจัดหา