จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/268/2568
วันที่ทำสัญญา :
27 ก.ค. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
28 ก.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 พ.ย. 2565
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 11:28:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ส.ค. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7