จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
เลขที่สัญญา :
6/2561
วันที่ทำสัญญา :
6 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
7 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
5 ส.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางนวพรรษ ครามทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-14 10:48:44
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 พ.ย. 2561 นางนวพรรษ ครามทอง