จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากระบี่
ชื่อโครงการ :
โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ อบต.ไสไทย บ้านหนองกก ถนนสายหนองกกพัฒนา 2/4 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4-กบ./10/2565
วันที่ทำสัญญา :
9 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
10 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 ก.ค. 2565
ผู้บันทึก :
น.ส.สาวิตรี สงเรือง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-06-10 10:54:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 มิ.ย. 2565 น.ส.สาวิตรี สงเรือง