จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 324 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562
เลขที่สัญญา :
กจห.60/2561
วันที่ทำสัญญา :
3 ก.ย. 2651
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2562
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-26 16:32:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 3 ก.ย. 2561 กองจัดหา
1 3 ก.ย. 2561 กองจัดหา