จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท สาริศา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (โครงการบ้านสาริศา 2 เฟส 4) ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9-ชม./19/2565
วันที่ทำสัญญา :
14 ธ.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
15 ธ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 ม.ค. 2565
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-03-07 16:57:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ธ.ค. 2564 นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์