จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อถนน ไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/192/2565
วันที่ทำสัญญา :
20 เม.ย. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
21 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 ส.ค. 2565
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-05-23 12:12:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 เม.ย. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7