จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้กับ บจ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) โฉนดเลขที่ 30182 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9-ชม./9/2565
วันที่ทำสัญญา :
19 ต.ค. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
20 ต.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 พ.ย. 2565
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-02-23 14:18:22
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 ต.ค. 2565 นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์