จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเพชรบุรี
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ซอย9 หมู่ที่ 3 และบริเวณ ซอย2 ถ.ดำรงธรรม หมู่ที่ 4 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
เลขที่สัญญา :
พบ.37/2561
วันที่ทำสัญญา :
3 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 ต.ค. 2561
ผู้บันทึก :
น.ส.ราตรี ศรีศิริเล็ก
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-12 19:33:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 ก.ค. 2561 น.ส.ราตรี ศรีศิริเล็ก