จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิด ELECTROMAGNETIC ขนาด 150 มม.จำนวน 1 เครื่อง และชุดรับส่งข้อมูล DATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/103/61
วันที่ทำสัญญา :
7 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
14 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
27 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-21 10:00:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 ส.ค. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7