จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ แยกหนองวัลย์เปรียง-หน้าที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/153/2561
วันที่ทำสัญญา :
3 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
6 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 ม.ค. 2562
ผู้บันทึก :
น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-08 10:56:32
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ส.ค. 2561 น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์