จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2565
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9-ชม./2/2565
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2565
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-01-18 10:43:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ต.ค. 2565 นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์