จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์
เลขที่สัญญา :
บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง
วันที่ทำสัญญา :
2 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
2 ส.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 ส.ค. 2565
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 10:58:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 2 ส.ค. 2565 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
1 4 ก.พ. 2565 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ