จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ บ.โสก ม.12 (ฝั่งซ้ายและขวาทาง) ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/10/2562
วันที่ทำสัญญา :
12 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
18 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 ก.พ. 2562
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-12 11:17:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 พ.ย. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6