จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2565 งานวางท่อน้ำดิบ HDPE 80 ขนาด 110 มม. PN6 ทดแทนท่อน้ำดิบเดิม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/22/2565
วันที่ทำสัญญา :
19 พ.ย. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
20 พ.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 ม.ค. 2565
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-01-14 11:12:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 พ.ย. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7