จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมระบบ PLC สถานีจ่ายน้ำร่อนทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
เลขที่สัญญา :
5/2561
วันที่ทำสัญญา :
18 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
19 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นางนวพรรษ ครามทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-14 11:14:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 พ.ย. 2561 นางนวพรรษ ครามทอง