จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สายบุรีรัมย์ ถึง ลำน้ำมูล ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (น.คูเมือง)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/8/2565
วันที่ทำสัญญา :
26 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
1 พ.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ธ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-10-28 16:15:34
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ต.ค. 2564 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ