จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2,3 และหมู่ 4 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/96/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 พ.ย. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
13 ธ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-12-01 16:03:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 พ.ย. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5