จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาลูกจ้างนิติบุคคล สังกัดงานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 5 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) กปภ.สาขาศรีราชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1-ศรช./41/2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
12 ต.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 ต.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-10-12 15:32:20
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ก.ย. 2565 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ