จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0604 ตอนห้วยยาง-บางสะพาน ตอน 1 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/121/2561
วันที่ทำสัญญา :
8 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
11 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-08 16:19:05
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 มิ.ย. 2561 น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์