จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ชุมชนบ้านดอนตะกู ม.1 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/144/2561
วันที่ทำสัญญา :
18 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
21 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 ต.ค. 2561
ผู้บันทึก :
น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-08 14:37:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 ก.ค. 2561 น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์