จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นโถงชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค
เลขที่สัญญา :
สัญญา กจห.33/2561
วันที่ทำสัญญา :
31 พ.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
1 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
28 มิ.ย. 2561
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-22 15:29:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 พ.ค. 2561 กองจัดหา