จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อวัสดุถาวร จำนวน 6 รายการ
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งซื้อ 113/2561
วันที่ทำสัญญา :
13 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
14 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ส.ค. 2561
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-20 13:31:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 13 มิ.ย. 2561 กองจัดหา
1 23 ก.ค. 2561 กองจัดหา