จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอู่ทอง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านดอนยายก่อย บริเวณบ้านนางวิลัย พันธ์แตง ถึง บริเวณบ้านนายวิทยา เจียมประเสริฐ ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาอู่ทอง 10/2564
วันที่ทำสัญญา :
24 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
24 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-20 16:06:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 มี.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง