จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสาววรรณา ชะอุ่มรัมย์ บ้านเลขที่ 157 ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1-บฉ./098/2564
วันที่ทำสัญญา :
31 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
1 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-08 09:07:21
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 มี.ค. 2564 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ