จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายอัล-ฮาพิส มะรอเซะ มาตรชั่วคราว ถนนบ้านบาโง ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5-นธ./09/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 เม.ย. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
2 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-05 13:57:57
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 เม.ย. 2564 5552027