จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
ชื่อโครงการ :
งานบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 11/2564
วันที่ทำสัญญา :
7 เม.ย. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
8 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 มิ.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-08 12:43:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 เม.ย. 2564 นางนริศรา คุ้มคชสีห์