จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ กปภ.สาขาพนัสนิคม
เลขที่สัญญา :
099/2564
วันที่ทำสัญญา :
31 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
1 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-07 17:12:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 เม.ย. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1