จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.1+119.007 – กม.5+000.000 LT.และกม.1+225.000 – กม.5+000.000 RT. (SPUR LINE) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3163/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 เม.ย. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
30 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
28 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายวิชญ์วิสิฐฐากฤษฏ์ การบุรุษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-01 15:30:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 มี.ค. 2564 นายวิชญ์วิสิฐฐากฤษฏ์ การบุรุษ