จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซื้ออุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC กปภ.สาขาพัทลุง
เลขที่สัญญา :
57/64
วันที่ทำสัญญา :
26 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
27 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
24 มิ.ย. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-01 14:02:57
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 มี.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5