จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ขนาด ๑ นิ้ว สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณ ม.๓ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.2-อย./18/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
29 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
28 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางสุธารัตน์ พิชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-01 09:19:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 มี.ค. 2564 นางสุธารัตน์ พิชัย