จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเพชรบุรี
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา RQ1197/640000221 น.ส.ธารีรัตน์ วัชรเสนี ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
เลขที่สัญญา :
พบ.43/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
9 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางปวีณา รื่นจินดา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-29 17:54:57
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 มี.ค. 2564 นางปวีณา รื่นจินดา