จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเพชรบุรี
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา RQ1197/630009595 นายอัมพร หนองมีทรัพย์ ม.5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
เลขที่สัญญา :
พบ.44/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
9 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางปวีณา รื่นจินดา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-29 17:48:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 มี.ค. 2564 นางปวีณา รื่นจินดา