จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
ชื่อโครงการ :
สัญญาจ้างก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศูนย์พักพิงชั่วคราว หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
เลขที่สัญญา :
18/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
26 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวปาริฉัตร อินทสุรัช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-26 09:33:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 มี.ค. 2564 นางสาวปาริฉัตร อินทสุรัช