จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายสมพร บุสดี บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 8250 หมู่ที่ 1 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จงฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.20/2564
วันที่ทำสัญญา :
11 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
12 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวนุชวรรณ สายวิเศษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-24 08:47:21
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 มี.ค. 2564 นางสาวนุชวรรณ สายวิเศษ