จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตประปา ซอยราวอินทรีย์ ม.10 บ้านศรีชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 9/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 เม.ย. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
2 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-01 15:07:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 เม.ย. 2564 นางนริศรา คุ้มคชสีห์