จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยวัดต้นจันทร์ ม.8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 10/2564
วันที่ทำสัญญา :
5 เม.ย. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
6 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 มิ.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-08 15:25:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 เม.ย. 2564 นางนริศรา คุ้มคชสีห์