จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ น.ส.เสาวณีย์ อินทช่วย โครงการบ้านวาสนา ม.๗ ถ.สาคร ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4-สฎ./26/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
31 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
29 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-31 16:04:03
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 มี.ค. 2564 นางเสวียง ชูมณี